Service Above Self

The perfect solution for your Rotary Service so you can focus on making a difference in the world. How can the Firm of the Future help you?

Rotarians working with Rotarians

OUR PACKAGES

Connect Package

Chart of Accounts


 • Make sure your Chart of Accounts is set up correctly.
 • Organize income and expenses into correct tax categories.
Annual Check-Up


 • We code and verify entry of all downloaded bank transactions and reconcile bank and credit card accounts ANNUALLY.
 • We efficiently and accurately verify coding and data entries.
 • Securely import transactions from your bank, credit cards, PayPal, Square, and more*
Annual Reports


Managed reports customized by Boards needs, examples are:

 • Balance Sheets
 • Income Statement (Profit and Loss) Report
 • Monthly management reports
 • Statement of Cash Flows
 • AR Aging-Accounts Receivables
 • AP Aging-Accounts Payables
Invoice & Payments


 • Invoice member for dues.
 • Paper-less data entry.
 • Cloud-based bill payments, with faster payment processing & reconciliation.
 • Cloud-base bank fetch.
Phone & Email Support


 • Free phone and email support
 • Cloud-based and 24/7 access to your accounting books
 • Xero or QuickBooks Online subscription NOT included.
Do you have an additional 501 (c)3?


Additional 501 (c)(3) Foundation or Service File is an extra $2 per member/month (Must be in addition to club subscription).

Starting at $4 per member/month

Transform Package

Chart of Accounts


 • Make sure your Chart of Accounts is set up correctly.
 • Organize income and expenses into correct tax categories.
Quarterly Check-Up


 • We code and verify entry of all downloaded bank transactions and reconcile bank and credit card accounts QUARTERLY.
 • We efficiently and accurately verify coding and data entries.
 • Securely import transactions from your bank, credit cards, PayPal, Square, and more*
Quarterly Reports


Managed reports customized by Boards needs, examples are:

 • Balance Sheets
 • Income Statement (Profit and Loss) Report
 • Monthly management reports
 • Statement of Cash Flows
 • AR Aging-Accounts Receivables
 • AP Aging-Accounts Payables
Invoice & Payments


 • Invoice member for dues.
 • Paper-less data entry.
 • Cloud-based bill payments, with faster payment processing & reconciliation.
 • Cloud-base bank fetch.
Phone & Email Support


 • Free phone and email support.
 • Dedicated Team Advisor.
 • Cloud-based and 24/7 access to your accounting books.
 • Xero or QuickBooks Online subscription NOT included.
Do you have an additional 501 (c)3?


Additional 501 (c)(3) Foundation or Service File is an extra $2 per member/month (Must be in addition to club subscription).

Starting at $5 per member/month

Inspire Package

Hur ofta måste jag komma ihåg P-sprutan?


Var tredje månad måste du ta en ny P-spruta.
​Är det hormoner i?


Ja, det är en hög dos hormoner i. Mycket högre än andra hormonbaserade preventivmedel.
Vilka biverkningar finns?


Biverkningar som kan uppstå om du tar P-spruta är: Huvudvärk Magsmärtor, magbesvär Viktökning Nedstämdhet Nedsatt sexlust Illamående Akne (finnar) Håravfall Hudutslag Ryggsmärtor Kraftlöshet Ömma bröst Om du inte mår bra av att ta P-sprutor bör du inte fortsätta. Hitta ett annat alternativ som passar dig bättre!
Skyddar den mot sexuellt överförbara sjukdomar?


Nej, det gör den inte. Komplettera med manlig eller kvinnlig kondom för att skydda dig mot sexuellt överförbara sjukdomar!
Hur påverkas min mens?


Det varierar från person till person. Man kan få oregelbundna blödningar. Många får ingen mens alls, en del får mindre mens än vanligt eller småblödningar. Ett fåtal kan få rikliga blödningar.
Blir jag fertil direkt efter att jag slutar ta P-sprutor?


Ja, du kan bli det men ofta tar det lång tid innan du blir fertil igen och menstruationen kommer igång ordentligt. Det är inte ovanligt att det tar upp till 18 månader innan du blir fertil igen.
Hur påverkas miljön?


När du tar P-sprutor påverkas miljön negativt. Du kissar ut hormonerna i P-sprutan och dessa kan till exempel påverka fiskarna i vattnet. Vill du ha ett miljövänligare alternativ ska du välja ett hormonfritt preventivmedel.
Vart injiceras P-sprutan?


P-sprutan injiceras i armen eller i skinkan.

Starting at $6 per member/month

People of Action Package

Chart of Accounts


 • Make sure your Chart of Accounts is set up correctly.
 • Organize income and expenses into correct tax categories.
Annual Check-Up


 • We code and verify entry of all downloaded bank transactions and reconcile bank and credit card accounts ANNUALLY.
 • We efficiently and accurately verify coding and data entries.
 • Securely import transactions from your bank, credit cards, PayPal, Square, and more*
Annual Reports


Managed reports customized by Boards needs, examples are:

 • Balance Sheets
 • Income Statement (Profit and Loss) Report
 • Monthly management reports
 • Statement of Cash Flows
 • AR Aging-Accounts Receivables
 • AP Aging-Accounts Payables
Invoice & Payments


 • Invoice member for dues.
 • Paper-less data entry.
 • Cloud-based bill payments, with faster payment processing & reconciliation.
 • Cloud-base bank fetch.
Phone & Email Support


 • Free phone and email support
 • Cloud-based and 24/7 access to your accounting books
 • Xero or QuickBooks Online subscription NOT included.
Do you have an additional 501 (c)3?


Additional 501 (c)(3) Foundation or Service File is an extra $2 per member/month (Must be in addition to club subscription).

Starting at $7 per member/month

Safety & security - WORKING TOGETHER abiding by your bylaws knowing you're not alone. 

Add-Ons

A portion of the proceeds go to the Paul Harris Fund.

Get a Quote
arrow&v

©2020 BY GOODYEAR FINANCIAL INC.